Skoppum-Stokke: Saktekjøring opphevet

Skoppum-Stokke: Togene kjører med normal hastighet.