Støren-Berkåk: Saktekjøring opphevet

Støren-Berkåk: Togene kjører med normal hastighet.