Roa-Grindvoll: Saktekjøring opphevet

Roa-Grindvoll: Togene kjører med normal hastighet.