Skøyen-Lysaker: Saktekjøring opphevet

Skøyen-Lysaker: Togene kjører med normal hastighet.