Nelaug-Vennesla: Saktekjøring opphevet

Nelaug-Vennesla: Togene kjører med normal hastighet.