Nykirke: Saktekjøring opphevet

Nykirke: Togene kjører med normal hastighet.