Hokksund: Saktekjøring opphevet

Hokksund: Togene kjører med normal hastighet.