Eidsvoll Verk-Eidsvoll: Saktekjøring opphevet

Eidsvoll Verk-Eidsvoll: Togene kjører med normal hastighet.