Bryn-Oslo S: Saktekjøring opphevet

Bryn-Oslo S: Togene kjører med normal hastighet.