Sandefjord-Stokke: Saktekjøring opphevet

Sandefjord-Stokke: Togene kjører med normal hastighet.