Eidsvoll-Tangen: Saktekjøring opphevet

Eidsvoll-Tangen: Togene kjører med normal hastighet.