Brakerøya: Saktekjøring opphevet

Brakerøya: Togene kjører med normal hastighet.