Hallingskeid-Finse: Saktekjøring opphevet

Hallingskeid-Finse: Togene kjører med normal hastighet.