Gulskogen-Mjøndalen: Saktekjøring opphevet

Gulskogen-Mjøndalen: Togene kjører med normal hastighet.