Tønsberg-Stokke: Saktekjøring opphevet

Tønsberg-Stokke: Togene kjører med normal hastighet.