Moss-Rygge: Saktekjøring opphevet

Moss-Rygge: Togene kjører med normal hastighet.