Sonsveien-Kambo: Saktekjøring opphevet

Sonsveien-Kambo: Togene kjører med normal hastighet.