Dal-Eidsvoll: Saktekjøring opphevet

Dal-Eidsvoll: Togene kjører med normal hastighet.