Åneby: Saktekjøring opphevet

Åneby: Togene kjører med normal hastighet.