Stange : Åpnet for trafikk (var helt stengt)

Stange er åpnet for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.