Kløfta stasjon: Saktekjøring opphevet

Kløfta stasjon: Togene kjører med normal hastighet.