Oslo S-Nordstrand: Saktekjøring opphevet

Oslo S-Nordstrand: Togene kjører med normal hastighet.