2738 (01.02.2023): Ikke innstilt likevel

Linje L2 (2738, 01.02.2023) fra Ski kl 13:10 til Stabekk kl 14:00 kjører som normalt mellom Skøyen og Stabekk.