Stokke: Saktekjøring opphevet

Stokke: Togene kjører med normal hastighet.