Drammen-Brakerøya: Saktekjøring opphevet

Drammen-Brakerøya: Togene kjører med normal hastighet.