Oslo S-Bryn: Saktekjøring opphevet

Oslo S-Bryn: Togene kjører med normal hastighet.