Arna: Helt stengt

Arna er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Nordstrand-Oslo S: Helt stengt

Nordstrand-Oslo S er stengt for togtrafikk. Alle tog blir innstilt. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L2: Vi henviser til Ruter buss 81 mellom Oslo S (Tollboden) og Hauketo. | Togbilletten er gyldig på Ruters busser. | Linje L21 og L22: Busspendel mellom Oslo S og Ski | Vi henviser til øvrige tog som kjører mellom Stabekk og Oslo S | Linje R20 erstattes med buss.

Otta-Dovre: Helt stengt

Otta-Dovre er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Holmestrand: Helt stengt

Holmestrand er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Grorud: Helt stengt

Grorud er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Stabekk: Helt stengt

Stabekk er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Skøyen: Delvis stengt

Skøyen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Kjelsås: Saktekjøring

Kjelsås: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Tangen-Stange: Saktekjøring

Tangen-Stange: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.