Oslo: Årsmøte 2022

Kategori
Lokalavdeling Oslo og omegn
Dato
torsdag, 16. juni 2022 19:00
Møtested
Stasjonsmesterboligen på Bryn - Jernbaneveien 6, 0667 Oslo, Norge

Årsmøte i NJK Oslo torsdag 16. juni 2022 klokken 19.00

Sted: Bryn stasjon, den gule stasjonsmesterboligen 2. etg.
(Jernbanens linje L1 til Bryn, første stopp etter Oslo S mot Lillestrøm)

Sak 1
Åpning. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen. Registrering av stemmeberettigede

Sak 2
Godkjenning av Årsberetning 2021.

Sak 3
Godkjenning av Regnskap 2021.

Sak 4
Revisjonsberetning vil bli utsendt når den foreligger.

Sak 5
Valg

Innstilling fra valgkomitéen ved Simen P. Aasheim:

Leder: Nils Håkon Sandersen
Kasserer: ! MANGLER !
Styremedlem: Christoffer B. Nilsen
Styremedlem (sekretær): Alf Martin Hanssen
Vara: Stein Olav Hohle

RS-representant: Nils Håkon Sandersen
Varamedlem RS: Stein Olav Hohle

Styret oppfordrer medlemmene til å møte, og ønsker alle velkommen! Vi henstiller spesielt til hjelp med kasserervervet da lokalavdelingen kan bli nedlagt uten en kasserer.

Servering av pølser og brus. Ta med kontanter i mynt, da vi ikke har kort/vipps

Saksdokumenter ettersendes

For styret, Nils Håkon Sandersen. tlf 92039100

 
 

Datoer

  • torsdag, 16. juni 2022 19:00