Velkommen til Museet Gamle Vossebanen

Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje med damplokomotiv og teakvogner.

IJG_02072017-1381.jpg
 

Vintervedlikehold på Gamle Vossebanen

Selv om passasjersesongen er over, så stopper ikke arbeidet på Gamle Vossebanen! Hver vinter står de frivillige på for å gjøre museumsjernbanen mer autentisk og klar for en ny sesong. I denne artikkelen setter vi søkelys på en del av dette arbeidet: nemlig arbeidet med å sette opp et autentisk sikringsanlegg og stillverk på museumsjernbanen. Neste artikkel skal handle om vedlikeholdsarbeidet på det rullende materiellet. 

 

Nytt sikringsanlegg på Garnes stasjon

Sikringsanlegg er en teknisk innretning som har til hensikt å sikre at tog kan gjennomføres på en smidig og trafikksikker måte og stillverket er “sentralen” på en jernbanestasjon. I stillverket kan man stille stasjonens sporveksler, signaler og eventuelle sporsperrer. Den historiske utviklingen av sikringsanlegget har vært en viktig del av sikkerhetsarbeidet på jernbanen og det var viktig å lage systemer som sørget for at togene ikke krasjet eller sporet av. I dagens moderne jernbane vil mer og mer av denne prosessen digitaliseres, men det gamle systemet er en blanding av komplisert teknologi og sunn fornuft. 

I forbindelse med oppussingen av Arna Nye Stasjon har deler av det gamle releverket der blitt reddet. Utstyret skal monteres på Garnes stasjon i relerommet (kjelleren på Garnes st.). Utstyret er hovedsakelig Bane NOR sin eiendom. Mye av utstyret som er tatt vare på ifra Arna N. er delvis av samme type som Garnes stasjon hadde når Garnes fikk sikringsanlegg i 1957.

 

              

Deler av sikringsanlegget under montering på Garnes stasjon (Foto: Morten Birkenes)

 

Bildet over viser deler av sikringsanlegget under montering i relerommet i kjelleren på Garnes stasjon. Releene med røde streker under skal styre hver sin sporveksel, sporveksel 1 og 2 på Garnes. De store releene med blå streker under er sporfelt releer. Det er fortsatt litt usikkert om disse skal brukes på Garnes. Hvis det står et tog i spor 1, så vil dette bli indikert ved hjelp av et sporfelt relé, og da vil man ikke kunne få lov til å stille signal inn på sporet hvor toget står. 

Neste bilde til venstre viser ekspedisjonsrommet på Garnes stasjon og stillverket som er blitt tatt vare på i fra Arna Nye stasjon. Fra dette rommet skal togframføring på hele stasjonen styres i fremtiden. Bildet til høyre viser en stor ramme med moderne styring for sporsperrer, og en mindre ramme for releer for en telefonsentral, som også skal monteres i relerommet. Telefonsentralen skal gi (sveive)telefonforbindelse mellom de fire bygningene på Garnes stasjon. 

                     

 Ekspedisjonsrommet på Garnes stasjon og fremtidig utstyr til sikringsanlegget (foto: Morten Birkenes)

 

Nye sporskiftehytter på Gamle Arna Stasjon

På Gamle Arna stasjon skal det i forbindelse med det enkle sikringsanlegget settes opp to sporskifterhytter ved de ytterste sporvekslene på stasjonen. I sporskifterhyttene vil deler av betjeningsanlegget til sikringsanlegget bo. Sporskifterhyttene er rekonstruert etter tegning av sporskifterhytten som har vært på Nesttun stasjon. Rekonstruksjon har vært særdeles godt utført av Recover i Fyllingsdalen (se bildet under). Nå gjenstår det en siste finish og litt maling før hyttene er klar for transport til Arna G.

De nye sporskiftehyttene til Arna Gamle (Foto: Marius Jørgensen)

Sporskifterhyttene er en del av sikringsanlegget til Arna G. Disse skal stå ute ved de ytterste sporvekslene på stasjonen. Inne i hyttene vil det stå et panel med 3 nøkler og 2 brytere. To av nøklene passer i sporvekselen utenfor hver hytte:

  • En nøkkel for å låse sporvekselen til kjøring i rettspor
  • En annen nøkkel for å låse vekselen for kjøring til avvik (dvs. inn på et sidespor)

Hvilken av de to nøklene man tar ut avgjør hvilket signal man får stilt inn på stasjonen. Den siste nøkkelen i panelet er direkte forriglet til stillverket som står i stasjonsbygningen. Når stasjonsbetjenten skal ut og legge over en veksel, så må han ta med seg en bestemt nøkkel fra stillverket inne på stasjonen og sette nøkkelen i det panelet ute som han ønsker å bruke. Hvis ikke han tar med seg rett nøkkel så vil ikke han få ta ut de andre nøklene til sporvekselen. På den måten reduseres faren for menneskelige feil: stasjonsbetjenten kan kun flytte sporvekselen vedkommende mente å flytte, ikke flere på en gang og ikke feil sporveksel. Arna G stasjon er det sikringsanlegget som kan bli lettest å få satt i drift, men uten videre bevilgning så stopper prosjektet opp. 

Har du lyst til bidra til å opprettholde jernbanearven? Bli frivillig! Ta kontakt: https://njk.no/om-gamle-vossebanen/bli-frivillig

 

Mer informasjon

Har du spørsmål kan du finne mer informasjon her: Praktiske opplysninger, eller sende oss en melding på våre Facebook-sider.

Trafikkbrosjyre med mer informasjon om strekningen kan lastes ned her.

Toget kjører den 18 kilometer lange strekningen mellom Garnes stasjon og Midttun stasjon. I sesong er det avgang hver søndag fra midten av juni til midten av september. To avganger fra Garnes stasjon 11:30 og 14:30 og fra Midttun stasjon 12:30. Billetter kan kjøpes på Garnes stasjon før avgang eller hos billettøren ombord.

uk flag Tourist information

Travel information for English speaking passengers is available here: Tourist information