Banorama

Hjelp oss å lære barn om sikkerhet

I 2020 har antallet hendelser der barn har vært i sporet doblet seg i følge Bane NOR. Vi i Gamle Vossebanen opplever også jevnlig at barn krysser jernbanesporet vårt. Særlig mellom Lone skole og Espelandshallen. Dette er veldig farlig ettersom det når som helst kan komme tog i anleggstrafikk på sporet. Jernbanen krever mye vedlikehold og deler av vedlikeholdet gjøres på dugnad. Derfor kjører vi både tidlig og sent, i hverdag og i helgene.

Derfor er det viktig at alle som bor langs jernbanen snakker med barna sine om sikkerhet ved jernbanen og for å hjelpe til med dette har Bane NOR publisert en egen nettside med informasjon om sikkerhet på jernbanen, klikk her eller på bildet.

Her kan barn lese mer om hva de må passe på og hva som er ulovlig ved jernbanen. Vi ønsker ingen farlige situasjoner, hjelp oss å holde Gamle Vossebanen trygg!