Intern rapportering
Gamle Vossebanens personale kan her sende rapporter til Sikkerhetsutvalget

Ulykker, uhell, uønskede hendelser og avvik
Planoverganghendelse
Brukes for rapportering av hendelser som involverer veifarende på planovergang
Ulykker, uhell og avvik
Brukes for rapportering av alle andre typer sikkerhetsrelaterte hendelser
Feil og mangler ved materiell, infrastruktur, bygninger og annet
Materiellrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved lokomotiver, vogner og annet rullede materiell
Infrastrukturrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved spor og bane
Bygningsrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved bygninger og andre anlegg