Buss for tog på Gjøvikbanen i pinsen

Jernbanefolket jobber i pinsen for å skåne pendlerne. 

Oppland Arbeiderblad