Hundrevis av planoverganger i Norge: – Et risikoområde

Det finner 447 planoverganger der biltrafikk krysser på jernbanenettet i Norge. Statens havarikommisjon vurderer dem som et risikomoment, og Bane NOR opplyser at de har fokus på å fjerne mange av dem så fort som mulig.

VG