Hva stod striden mellom konduktørene og Vy om? Her er saken

Striden stod om reglene for bemanning på togene og opplæring av konduktørene, som i juni ble erstattet av EU-regler uten samme krav som før.

NJF magasinet