Norsk Jernbaneklubb firade 50 år

Norsk Jernbaneklubb (NJK) firar detta år 50 år och i jubileumsprogrammet ingick en rundresa med Norsk Museumstogs (NMT) veterantåg mellan Grorud station (Oslo) och Bergen.

Karven (pdf)