Østensjøbanen får ny T-banetunnel. Det gamle sporet blir sykkelvei

T-banen får to nye broer og en tunnel mellom Brynseng og Hellerud. Det skal gi 30 sekunder kortere kjøretid. Pris: 900 millioner kroner.

Aftenposten