Bytter gamle sviller – blir buss for tog

Det jobbes på Jærbanen. Det medfører endringer i trafikken.

Rogalands Avis