Entreprenørkonsortium kastet ut av verdens nest lengste jernbanetunnel

Det østerriksk-italienske konsortiet ARGE H51 har blitt kastet ut av byggingen av Brennerbasetunnelen, verdens nest lengste jernbanetunnelprosjekt.

bygg.no