Ønsker å øke jernbanebudsjettene

Samferdselsministeren vil fortsette jernbanesatsingen med mindre detaljstyring og større handlingsrom for fagfolk.

Jernbanemagasinet