Tiden er snart inne for ny bro

Den 75 år gamle broen med sviller og skinnegang ble hengende i løse luften. Syv måneder etter påkjør­selen er imidlertid gjenoppbyg­ging av den fredede jernbanebro­en i full gang! 

Bergensavisen (pdf)