Passering av Nittedal stasjon - fra lokførerens perspektiv

Slik ser arbeidsområdet ved Nittedal stasjon ut, fra lokomotivførerens perspektiv. 

Varingen