Etterlyser bedre forbindelser til Oslo fra Rena og Elverum

Sammenlignet med Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Hamar er Elverum helt i bakevja når det gjelder gode forbindelser til Oslo. Dette gjelder særlig morgen og kveld. Også forbindelsen mellom Rena og Elverum er problematisk. 

Østlendingen