Mange tilbakemeldinger på parkeringsprosjekt

Vi tester for tiden et nytt parkeringssystem i Arna og på Eidsvoll. Vi har fått mange innspill som alle tas med når vi vurderer, evaluerer og gjør endringer. 

Bane NOR