Skal bruke betong med gjenbrukte masser på Norges lengste jernbanebru

Bane Nor, med hovedentreprenør Implenia, er nå i gang med å bygge Norges lengste jernbanebru over Tangenvika i Stange. Her har man valgt å bruke betong hvor natursand som tilslag er erstattet med gjenbruk av forurensede masser. 

bygg.no