Knusende rapport om ny trikketrasé: – Bekymret

Trikkeskinner på Ring 2 vil bli altfor dyrt, sett opp mot reisebehovet i fremtiden. Det kommer fram i en Ruter-bestilt rapport, som i stedet foreslår helt andre løsninger - men møter kritikk. 

Avisa Oslo