Samferdselsministeren om Bane Nor-rotet: − Ikke bra

Bane Nor vet ikke når togene igjen kan kjøre på Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn etter at Statens jernbanetilsyn stengte strekningen mandag.

VG