- Å beholde Bekkestua-trikken er «klimaklokt»

Nå har Ruter kommet med et forslag om å beholde de gamle «Italia-trikkene» for bruk kun på Bekkestua-linjen når alle de andre linjene etter hvert får innfaset de nye trikkene. Bra, Ruter!

Budstikka