«Kortslutter» i minusgrader. Vi forventer raske svar fra Ruter

- Mange titalls innstillinger i Oslos bussavganger er rett og slett ikke holdbart. Vi må forvente at kollektivdekningen i hele Oslo holder stand, også når det er sprengkulde.

Avisa Oslo