Nytt toppår for hendelser, skremmende liten respekt for farlige planoverganger

Mangel på respekt og forståelse for farene ved å krysse en planovergang der togene kan komme ganske så overraskende, skremmer Bane NOR. Lokfører opplever personer som viser fingeren når togene farer forbi dem, eller barnevogner og barn som blir dyttet inn under bommer på vei ned. 

tog24.no