Skal øke kapasiteten ved Kongsvinger stasjon og Norsenga

Bane NOR har tildelt Norconsult oppdraget for ny tømmerterminal og Kongsvinger-utvidelse. 

Glåmdalen